Home / Service / Bediening

Bediening

Bediening – Valraam

Het bedienen van een valraam gaat als volgt:

Bediening – Draai-kiep

Het bedienen van een draai-kiep gaat als volgt:

Veiligheidsrichtlijnen

Tijdens de bediening van onze producten moet je op een aantal punten letten:

 • Let tijdens alle werkzaamheden aan ramen/balkondeuren op uw veiligheid!
 • Kinderen en personen, die de gevaren niet kunnen inschatten, dienen uit de buurt van de werkzaamheden te blijven!
 • Laat geen smeermiddelen op de grond druppelen en geen gereedschap binnen het bereik van de werkzaamheden slingeren!

Voorkom letselgevaar door uit geopende ramen te vallen:

 • Gebruik uitsluitend stevige en anti-slip ladders en/of trappen.
 • Beveilig u tegen uit het raam vallen.
 • Houdt u niet aan de geopende raamvleugel vast.

Gevaar van letsel door beknellen van lichaamsdelen:

 • Grijp bij het sluiten van ramen/balkondeuren nooit tussen raam en kozijn.
 • Gevaar van letsel en materiële schade door het drukken van het raam tegen de binnenmuur/wand.
 • Druk het raam niet tegen de binnenmuur/wand

Gevaar van letsel en materiële schade door voorwerpen tussen raam en kozijn:

 • Plaats geen voorwerpen in de opening tussen raam en kozijn.
 • Gevaar van letsel en materiële schade door extra belastingvan het raam
 • Raam niet extra belasten.

Gevaar voor letsel door windstoten

 • Stel het open raam niet aan wind bloot.
 • Sluit en vergrendel het raam bij wind en tocht.

Wil je meer weten over de bediening van onze producten? Bekijk dan de brochure hieronder.